Airtight / Lim oppbevaring

LONDON LASH AIR TIGHT  - LUFTETT BEHOLDER FOR OPPBEVARING AV LIM

Dette er en beholder som holder luftfuktigheten rundt limet under kontroll, og sikrer at limet er lagret på best mulig måte. Fuktighet rundt et åpnet lim kan trenge inn under åpnet limkork, og da ødelegge innholdet. Du får plass til 4 lim i beholderen.

Hvordan bruke den?

- Skru av toppen på beholderen og legg inn limet.

Beholderen kontrollerer ikke temperatur.. Alltid oppbevar den i kjølig/normal romtemperatur, ikke i direkte sollys og ikke i kjøleskap/fryser.

Queens Award 2020
London Lash are proud winners of the Queen's Award 2020